Εφαρμογή με drone.
Εφαρμογή με drone.

Δακοκτονία Ακριβείας

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τριετές (2018-2020) πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής δακοκτονίας ακριβείας στην περιοχή της Στυλίδας υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε: α) την ανάπτυξη εξοπλισμού ακριβείας δολωματικών εφαρμογών από εδάφους, β) τη δοκιμή δολωματικού ψεκασμού από αέρος με τη χρήση drone, γ) τη σύγκριση των ανωτέρω τεχνικών εφαρμογής με την υφιστάμενη, και δ) την ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης των εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο για τους ελεγκτικούς και παραγωγικούς φορείς.

Στο εγχείρημα συμμετείχαν εθελοντικά πέντε παραγωγοί με μία έκταση περίπου 500 στρ. στον ελαιώνα της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας με ποικιλίες Αμφίσσης και Καλαμών. Ο εξοπλισμός αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Όλες οι εφαρμογές ακριβείας (χρόνος επέμβασης και σκευάσματα) πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος συλλογικής δακοκτονίας που υλοποιήθηκε στην περιοχή. Απώτερος στόχος του έργου αποτέλεσε η βελτίωση της τεχνικής καταπολέμησης, του ελέγχου των εφαρμογών και γενικότερα της αξιοπιστίας των συλλογικών προγραμμάτων δακοκτονίας.

Τα αποτελέσματα του έργου ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Η χρήση του μηχανισμού ακριβείας (επίγειος ή drone), συνέβαλε τόσο στην καλύτερη αντιμετώπιση του δάκου όσο και στην εξοικονόμηση ψεκαστικού υγρού κατά περίπου 25%-30% ανά εφαρμογή έναντι της υφιστάμενης μεθόδου. Ταυτόχρονα, μέσω της απομακρυσμένης παρακολούθησης των εφαρμογών επαληθεύεται σε πραγματικό χρόνο το επίκαιρο της εφαρμογής, ενώ παράλληλα απλοποιείται ο μηχανισμός ελέγχου της όλης διαδικασίας.

Σημειακές εφαρμογές και χαρτογράφηση ψεκασμού ακριβείας. Με κόκκινο το τμήμα του αγροτεμαχίου όπου αποτέλεσε το μάρτυρα (κοινός δολωματικός ψεκασμός).
Σημειακές εφαρμογές και χαρτογράφηση ψεκασμού ακριβείας. Με κόκκινο το τμήμα του αγροτεμαχίου όπου αποτέλεσε το μάρτυρα (κοινός δολωματικός ψεκασμός).
Σχέδιο πτήσης drone
Σχέδιο πτήσης drone
Εφαρμογή με drone.
Εφαρμογή με drone.
Μετάβαση στο περιεχόμενο