Πιλοτικό Έργο Ευφυούς Γεωργίας

Πιλοτικό Έργο Ευφυούς Γεωργίας – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Αειφορική ΑΕ σε συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υπό την ανάθεση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε ένα σημαντικό έργο ως προς τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα διετούς διάρκειας (2020-2021), το οποίο έχει ως στόχο την υιοθέτηση έξυπνων πρακτικών στην καλλιέργεια του βαμβακιού στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης – Πέλλας.


Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας για τη μείωση του κόστους παραγωγής, η οποία βασίζεται σε εξειδικευμένες αλγοριθμικές ευφυείς μεθόδους σχετικά με την άρδευση και την φυτοπροστασία. Τα επιμέρους τμήματα της πλατφόρμας πλαισιώνονται από λογισμικό εφαρμογών που τροφοδοτούνται από δεδομένα που προέρχονται από δίκτυο των τηλεμετρικών αγρομετεωρολογικών σταθμών και από πηγές που τηρούνται δεδομένα καλλιεργητικών εφαρμογών, εισροών και εκροών.

Στα πλαίσια του παραπάνω έργου, έχει αναπτυχθεί δίκτυο τριών (3) αγρομετεωρολογικών σταθμών, σε συνολική έκταση 44 στρεμμάτων βαμβακιού. Το δίκτυο αυτό συνοδεύεται και από δύο (2) πολυαισθητήρες μέτρησης εδαφικών παραμέτρων, με σκοπό την καταγραφή των απαραίτητων ατμοσφαιρικών, υδρολογικών και εδαφικών δεδομένων καθώς και από 18 εντομοπαγίδες για τους κυριότερους εχθρούς της βαμβακοκαλλιέργειας το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι.

Θέσεις Εγκατάστασης Αγρομετεωρολογικών Σταθμών στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Θέσεις Εγκατάστασης Αγρομετεωρολογικών Σταθμών στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Εντομοπαγίδες σε βαμβακοκαλλιέργεια της περιοχής.
Εντομοπαγίδες σε βαμβακοκαλλιέργεια της περιοχής.
Μετεωρολογικός Σταθμός σε αγροτεμάχιο της περιοχής.
Μετεωρολογικός Σταθμός σε αγροτεμάχιο της περιοχής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο