Αγροτεμάχιο με κωδικό RIS1, περιοχή Καναπίτσα.
Αγροτεμάχιο με κωδικό RIS1, περιοχή Καναπίτσα.

OliveUp – Αύξηση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων ελαιώνων Στερεάς Ελλάδας

Το έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για την προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης μιας βάσης γνώσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

Οι ελαιώνες της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα όποια όμως θα πρέπει να αναγνωριστούν με λεπτομέρεια, να αποτυπωθούν, να συσχετιστούν με τα “terroir” της περιοχής και να τονιστούν με στόχο την αύξηση της δυναμικής των προϊόντων στην αγορά. Σημείο κλειδί είναι η χρήση του όρου “terroir”. Ο συγκεκριμένος όρος περιγράφει τις κλιματολογικές και γεωφυσικές πτυχές μια συγκεκριμένης περιοχής και καταδεικνύει πως το περιβάλλον – γη, ήλιος, νερό – επηρεάζει το τελικό γεωργικό προϊόν.

https://www.oliveup.gr/

Αγροτεμάχιο με κωδικό RIS1, περιοχή Καναπίτσα.
Αγροτεμάχιο με κωδικό RIS1, περιοχή Καναπίτσα.
Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στο αγροτεμάχιο με κωδικό RIS3, περιοχή Αγ. Δημήτριος
Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στο αγροτεμάχιο με κωδικό RIS3, περιοχή Αγ. Δημήτριος
Έλεγχος δακοπαγίδας στο αγροτεμάχιο με κωδικό RIS5, περιοχή Ξιφάρες.
Έλεγχος δακοπαγίδας στο αγροτεμάχιο με κωδικό RIS5, περιοχή Ξιφάρες.
Δειγματοληψία εδάφους στο αγροτεμάχιο με κωδικό RIS1, περιοχή Καναπίτσα.
Δειγματοληψία εδάφους στο αγροτεμάχιο με κωδικό RIS1, περιοχή Καναπίτσα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο