FARMING PLANS

Οργανώσεις Παραγωγών

Ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα με πρωτοβουλία των παραγωγών κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο α) του Κανονισμού ΕΕ 1307/2013 του Συμβουλίου, οι οποίοι καλλιεργούν ένα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, Μέρος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 ή/και προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι:

  • Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις).
  • Εταιρείες του Εμπορικού Νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)

Η Οργάνωση παραγωγών συνιστάται με πρωτοβουλία των παραγωγών που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που απαριθμούνται παρακάτω ή/και τα προϊόντα αυτά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση
  • έχει ως στόχο τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών (ολοκληρωμένη διαχείριση AGRO 2)
  • την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής
  • τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά της παραγωγής των μελών της οργάνωσης
  • τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού

Μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών, είναι τα νόμιμα μέλη του νομικού προσώπου που είναι παραγωγοί του προϊόντος /ή των προϊόντων που αφορά η αναγνώριση και τα οποία εγγράφονται στο υποχρεωτικά τηρούμενο μητρώο μελών της ΟΠ.

Κάθε γεωργός θα πρέπει να είναι μέλος μόνο σε μια ΟΠ για τα προϊόντα που παράγονται στην εκμετάλλευσή του και καλύπτονται από την απόφαση αναγνώρισης της ΟΠ. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού σαν μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου και στον ειδικό κανονισμό λειτουργίας της ΟΠ και δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Κάθε Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να διαθέτει Ειδικό κανονισμό λειτουργίας και να έχει εκλεγμένα όργανα.

Η αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών γίνεται εφ όσον πληρούνται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 154 του Καν.ΕΕ 1308/2013 σε συνάρτηση με τον ελάχιστο αριθμό μελών (μητρώο μελών) και την ελάχιστη αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής, τα οποία αναπροσαρμόζονται κάθε 2-3 έτη με απόφαση του ΥΠΑΑΤ ανά νομό και είδος προϊόντος. Το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ είναι στην ουσία μία λίστα με τα στοιχεία των παραγωγών, τις εκτάσεις που καλλιεργούν και την υπογραφή τους. Η ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα πρέπει να αποδεικνύεται με φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια πώλησης, εκκαθαρίσεις συνεταιρισμών κλπ).

Η αίτηση για την αναγνώριση γίνεται στην Δ/νση Γεωργίας (όλον τον χρόνο η υποβολή), ενώ η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου από το Υπ. Α. Α. Τ.

Εφόσον αναγνωριστεί μία Ο.Π. έχει δικαίωμα να αιτηθεί έως τις 15 – Σεπτεμβρίου έγκριση Επιχειρησιακού. Σχεδίου το οποίο θα εφαρμοστεί για την επόμενη χρονιά.

Ο προϋπολογισμός του Επιχ. Σχεδίου καθορίζεται από τον τζίρο της προηγούμενης 3ετίας που συγκεντρώνουν τα μέλη έως του ύψους του 8,2% (αν μία ομάδα έχει μέσο τζίρο 3ετίας 600.000€ τότε το Επιχ. Σχέδιο έχει ύψος 49.200€).

Η επιδότηση του Επιχ. Σχεδίου ανέρχεται σε 50% (60% με προϋποθέσεις).

Έχουν διάρκεια από 3 έως 5 έτη

Μετάβαση στο περιεχόμενο