Υπηρεσίες

Βασικός στόχος των μελετών σκοπιμότητας / βιωσιμότητας (feasibility studies) είναι να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες των επενδυτικών...

Η εκπόνηση κλαδικών μελετών απαιτείται προκειμένου να καθοριστεί η στρατηγική ενός κλάδου της οικονομίας και να ληφθούν οι κατάλληλες θεσμικές, υποστηρικτικές, και...

Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται...

Στοχεύουν στην διερεύνηση όλων των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και των μεθόδων που...

Συνεχής πληροφόρηση και διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής (ICM), ολοκληρωμένης...

Συνεχής πληροφόρηση και διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP), ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP), εθνικής και κοινοτικής...

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής βαμβακιού...

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής μήλου - αχλαδιού...