Υπηρεσίες

Το ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας...

Το πρότυπο QS – Quality Scheme for food, αποτελεί ένα πολλαπλών επιπέδων σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τα τρόφιμα, μέσω του ελέγχου όλης της διαδικασίας...

Ελλείψει μια ενιαίας νομοθεσίας (Ευρωπαϊκής και Ελληνικής) σχετικά με την παρουσία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στις πρώτες ύλες, τα πρόσθετα και τα σύνθετα...

Τα βιολογικά προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίες του ΄90. Η εξέλιξη της βιολογικής...

Είναι ένα Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος που έχει σαν στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπηρεσιών και προϊόντων χωρίς να επηρεάζεται...

To HACCP Codex Alimentarius είναι διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του είναι...

Κατηγορία : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το πρότυπο αυτό δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητας και σε κάθε μέγεθος οργανισμού δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό/μεγάλο βαθμό...

Κατηγορία : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένας μηχανισμός για την εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης...