Υπηρεσίες

Οι Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) δύναται να σχηματιστούν και να εγκριθούν σύμφωνα με την εφαρμογή του...

Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. Εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2005 και αποτελείται...

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας...

Το BRC/IOP είναι το τεχνικό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων για τη συσκευασία τροφίμων, από τη βρετανική κοινοπραξία λιανικής...

Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών...

Το Πρότυπο AGRO 7 εκδόθηκε από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.) με σκοπό την έκδοση και εφαρμογή...

Το πρόγραμμα SQF δρομολογήθηκε το 1995 και είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, με σκοπό την κάλυψη...

Το FSSC 22000 αποτελεί συνδυασμό των απαιτήσεων του ISO22000:2005 και του ISO/TS22002-1 (γνωστού μέχρι πρότινος και ως PAS 220:2008) που καλύπτει...