ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ LOGO

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AGRO ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα έχει δημιουργήσει μια σειρά από πρότυπα που ονομάζονται AGRO και στοχεύουν στην άριστη ποιότητα, στην υγιεινή και ασφάλεια, στην τήρηση της ιχνηλασιμότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αειφορία, στην προστιθέμενη αξία, στην γαστρονομική κληρονομιά, στην διατήρηση της παράδοσης και τέλος στην πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο