ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Date: 
Τετάρτη, 28 November 2012

Η εταιρία Αειφορική Α.Ε, στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της και με στόχο την κατά το δυνατόν κάλυψη ολόκληρου του ελλαδικού γεωγραφικού χώρου, προχώρησε στην ίδρυση νέου γραφείου στη νότια Ελλάδα. Το νέο γραφείο, έχοντας την υποστήριξη όλου του δικτύου των συνεργατών, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς της Νότιας Ελλάδας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας όπως: 1. Σχεδιασμός, Υποβολή και Παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια Αναπτυξιακών Νόμων και Κοινοτικών ή Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.2. Υλοποίηση Σχεδίων Αναγνώρισης & Επιχειρησιακών Σχεδίων Ομάδων Παραγωγών.3. Εφαρμογές πρωτοκόλλων ορθής γεωργικής πρακτικής GLOBALGAP, TNC, SQF 1000. 4. Εφαρμογές συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή AGRO2-1, 2-2.5. Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, PAS 220, BRC, IFS, SQF2000, FSSC 22000.6. Εφαρμογές προδιαγραφής ιχνηλασιμότητας στη αγροδιατροφική αλυσίδα ISO 22005. 7. Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.8. Εφαρμογές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, EMAS σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.9. Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης διασφάλισης της ποιότητας χοιρινού κρέατος AGRO3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5.10. Εφαρμογές προαιρετικής επισήμανσης βοείου κρέατος ποιότητας AGRO5-1.11. Εφαρμογές του κανονισμού περί μη χρήσης γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων (GMO Free).12. Εφαρμογές της προδιαγραφής για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες τροφές AGRO7.13. Εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL) σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.14. Εφαρμογές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.15. Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς και Σχεδιασμός marketing.16. Διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα: • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας • Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής (ICM)• Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (IPM) • Ορθή βιομηχανική πρακτική (GMP)• Ορθή υγιεινή πρακτική (GHP) • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία τροφίμων.Η Αειφορική Α.Ε συνεκτιμώντας τη δυναμική αλλά και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς της νότιας Ελλάδας θεώρησε σκόπιμη τη μόνιμη παρουσία της με την ίδρυση νέου γραφείου και τη στελέχωσή του με έμπειρο προσωπικό, επιθυμώντας να συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και στην βελτίωση της θέσης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Ας σημειωθεί επίσης ότι στα 10 χρόνια λειτουργίας της, η Αειφορική Α.Ε έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, γεγονός που την έφερε σε ηγετική θέση στον χώρο της.To νέο γραφείο βρίσκεται επί της οδού Μιλτιάδου 9, στο Ναύπλιο και την ευθύνη της λειτουργίας του φέρει ο κ. Γεραμπίνης Κυριάκος (Γεωπόνος Msc). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί του στο τηλέφωνo: 6974125528- 2752021533 -FAX: 2752021533, e-mail: kerkgerampinis@aeiforiki.gr kerk_gerampinis@yahoo.com.