ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Εκπαίδευση από την ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., της Ομάδας Βαμβακοπαραγωγών Cotton Farsala, για ορθή διαχείριση των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Date: 
Δευτέρα, 15 June 2020

Η Ομάδα Bαμβακοπαραγωγών “Cotton Farsala”, η οποία συμμετέχει στην Ομάδα Bαμβακοπαραγωγών της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε για την εφαρμογή:
• του πρωτοκόλλου CSF BASF - Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές και
• του Εθνικού προτύπου AGRO2
συμμετείχε στο πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων του Δήμου Φαρσάλων.
Τα μέλη της Ομάδας Βαμβακοπαραγωγών “Cotton Farsala”, στηριζόμενα στις αρχές της συνεχούς βελτίωσης με γνώμονα την προστασία της καλλιεργήσιμης γης και την περιβαλλοντικά ορθή παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος, εκπαιδεύτηκαν για την ορθή διαχείριση των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και με ευρεία συμμετοχή τα οδήγησαν προς ανακύκλωση στα σημεία συλλογής που είχε ορίσει ο Δήμος Φαρσάλων.