Δελτίο Τύπου: Πρώτη απονομή (First Award) του Οικολογικού Σήματος της ΕΕ

Date: 
Τρίτη, 3 April 2018

Το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΑΟΣ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ πραγματοποίησε την Πρώτη απονομή (First Award) του Οικολογικού Σήματος της ΕΕ σε προϊόν της εταιρείας BΙΟΛΑΡ Α.Ε. & Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ. Αφορά προϊόν εκκοκκισμένης ίνας βαμβακιού, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά το πρότυπο AGRO-2, σε συσκευασία δεμάτων βάρους 210-240 Kg, συγκομιδής 2017. Το σύστημα Οικολογικού Σήματος της ΕΕ εντάσσεται στην κοινοτική πολιτική αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής, σκοπός της οποίας είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κατανάλωσης και της παραγωγής στο περιβάλλον, στην υγεία, στο κλίμα και στους φυσικούς πόρους. Το εν λόγω σύστημα προορίζεται να προωθεί, μέσω του Οικολογικού Σήματος, τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων. Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ως Τεχνικός Σύμβουλος των εταιριών ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. & Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ συγχαίρει την όλη προσπάθεια και παραμένει αρωγός στην ανάδειξη της ποιότητας του Ελληνικού βαμβακιού, ώστε να κατακτήσει τις ολοένα και πιο απαιτητικές παγκόσμιες αγορές. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρίες ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. & Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ που μας εμπιστεύτηκαν και μας ανέθεσαν την Τεχνική Υποστήριξη τους.