Εκπαιδεύσεις Παραγωγών στο πλαίσιο του 3ου έτους υλοποίησης του Προγράμματος CSF- FiberMax

Date: 
Τρίτη, 13 June 2017

Στα πλαίσια του 3ου έτους (2017) υλοποίησης του προγράμματος «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές», η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις στους παραγωγούς του φορέα ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

Ο εκπρόσωπος της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. κ. Ζαμπέκας Παναγιώτης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες παραγωγούς για το πρόγραμμα των επισκέψεων στις ατομικές επιχειρήσεις τους, τον τρόπο συμπλήρωσης των ημερολογίων αγρού καθώς και για τον απαιτούμενο συντονισμό κατά τη συγκομιδή.