Ολοκλήρωση 2ου έτους υλοποίησης του προγράμματος CSF της Bayer

Date: 
Τετάρτη, 18 January 2017

Την Παρασκευή 16/12/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. προκειμένου να διεξαχθεί η ανασκόπηση για την ολοκλήρωση του 2ου έτους υλοποίησης του προγράμματος «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» που αφορά τις περιοχές Λάρισα και Τρίκαλα.