ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:Εκπαιδεύσεις Παραγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράματος CSF- FiberMax

Date: 
Δευτέρα, 18 July 2016

Στα πλαίσια του προγράμματος «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις στους παραγωγούς του φορέα ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Ο εκπρόσωπος της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. κ. Ζαμπέκας Παναγιώτης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες παραγωγούς για το πρόγραμμα των επισκέψεων στις ατομικές επιχειρήσεις τους, τον τρόπο συμπλήρωσης των ημερολογίων αγρού καθώς και για τον απαιτούμενο συντονισμό κατά τη συγκομιδή.

Επιπλέον δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των παραγωγών για το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια της Bayer για την ανταγωνιστικότητα του ποιοτικού βαμβακιού που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax.