«Πιστοποιημένη παραγωγή FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές».

 

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως Τεχνικός Σύμβουλος στο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η Bayer CropScience από τον Απρίλιο του 2015 που αφορά την εθελοντική πιστοποίηση παραγωγών βάμβακος που καλλιεργούν βαμβάκι ποικιλιών Fiber Max βάση του ιδιωτικού πρωτοκόλλου «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές». Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει αναλάβει και για το 2ο έτος υλοποίησης τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον συντονισμό του προγράμματος «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» και συγκεκριμένα τα στελέχη της εταιρείας θα σχεδιάσουν, το ανωτέρω πρωτόκολλο και θα συντονίσουν την εφαρμογή του σε συνεργασία με βαμβακοπαραγωγούς και πέντε από τα σημαντικότερα εκκοκκιστήρια στην Ελλάδα.

Τα εν λόγω εκκοκκιστήρια παρατίθενται παρακάτω:

  1. «Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε.» στην Κομοτηνή
  2. «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε.» στα Φάρσαλα
  3. «Bιολάρ Α.Ε.» στη Λάρισα
  4. «Κ&Β Μάρκου» στη Φαρκαδόνα
  5. «Ένωση Τρικάλων» στα Τρίκαλα

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω συνεργασία των δύο εταιρειών και το πρόγραμμα «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» μπορείται να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : http://afi.aeiforiki.gr/

Επίσης για πληροφορίες σχετικά το CSF (Certified Sustainable FiberMax) μπορείται να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.certifiedfibermax.gr