Θρακικά Εκκοκιστήρια: Πιστοποιημένο βαμβάκι στις καλλιέργειες της Ροδόπης

Date: 
Παρασκευή, 15 July 2016

Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» επεκτείνεται και πλέον περιλαμβάνει τα τριπλάσια, σε σχέση με πέρυσι, στρέμματα βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Ροδόπης, ενισχύοντας παράλληλα και το εισόδημα του παραγωγού.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Θρακικά Εκκοκιστήρια και ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer υλοποιούν το πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» ("Certified Sustainable Fibermax") στην περιοχή μας, στοχεύοντας στην παραγωγή πιστοποιημένου βαμβακιού, που θα φέρει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και θα ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις του παγκόσμιου καταναλωτή για ιχνηλασιμότητα και βιωσιμότητα στις γεωργικές εκτάσεις.

Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» επεκτείνεται και πλέον περιλαμβάνει τα τριπλάσια, σε σχέση με πέρυσι, στρέμματα βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Ροδόπης, ενισχύοντας παράλληλα και το εισόδημα του παραγωγού.Πρόκειται, ουσιαστικά, για το μόνο βαμβάκι που πιστοποιείται στη χώρα μας ως προς τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και στη Βόρεια Ελλάδα υλοποιείται αποκλειστικά από τα Θρακικά Εκκοκιστήρια. Την Τρίτη, 12 Ιουλίου έλαβε χώρα στην Κομοτηνή η σχετική ενημερωτική εκδήλωση, όπου ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ και τον φορέα πιστοποίησης Q-CERT, παρουσίασαν στους παραγωγούς το σκεπτικό του προγράμματος, τις απαραίτητες προϋποθέσεις καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους ίδιους, τον τρόπο καταγραφής και αποτύπωσης των γεωργικών πρακτικών και τη διαφάνεια και αξιοπιστία με την οποία θα αποτυπώνονται τα παραπάνω.

Ο εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης από την ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ, κ. Γ. Τερζίδης, αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στη μοναδικότητα αλλά και σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Στη συνέχεια ενημέρωσε τους συμμετέχοντες παραγωγούς για το πρόγραμμα των επισκέψεων στις ατομικές επιχειρήσεις τους, τον τρόπο συμπλήρωσης των “ημερολογίων αγρού” καθώς και για τον απαιτούμενο συντονισμό κατά την συγκομιδή.Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT και συγκεκριμένα ο κ. Απ. Βρεττός ανέλυσε την σημασία των δειγματοληπτικών ελέγχων για την αξιοπιστία του προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστιθέμενη αξία που προσδίδεται στο τελικό προϊόν όταν αυτό παράγεται με καταγραφόμενες γεωργικές πρακτικές, συμβατές με παγκοσμίως αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα πρότυπα.Το πρόγραμμα «Πιστοποίησης FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» είναι μια προσπάθεια της Bayer για την αναγνωρισιμότητα του ποιοτικού βαμβακιού που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τρόπο.

Η έννοια «κοινωνικά δίκαιη» στην καλλιέργεια του βαμβακιού περιλαμβάνει παραμέτρους σχετικές με τις συνθήκες εργασίας, διαβίωσης και ανταπόδοσης οφέλους στους παραγωγούς βαμβακιού, όταν το παραγόμενο προϊόν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή.Ο όρος «οικονομικά βιώσιμη» για μια γεωργική εκμετάλλευση σημαίνει ότι αυτή ανταποκρίνεται στις ατομικές οικονομικές ανάγκες των αγροτών, καθώς και ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι σταθερά αποδοτικές και οικονομικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Η έννοια «περιβαλλοντικά προσαρμοσμένη» αποτελεί επίσης μια βασική πτυχή της βιώσιμης γεωργίας, μέσα από την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα. Μέσω του προγράμματος προωθείται η εμπορία του Ελληνικού ποιοτικού βαμβακιού που παράγεται με βιώσιμο τρόπο.

Πηγή: http://www.xronos.gr/detail.php?ID=103758