Βayer: Συνεργασία με Εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για το πρόγραμμα FiberMax

Date: 
Παρασκευή, 17 June 2016

Το καινοτόμο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» της Bayer συνεχίζει δυναμικά τη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του.nόπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας οι μέχρι στιγμής συνεργάτες εκδήλωσαν τον ενθουσιασμό τους για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την πρώτη πιλοτική προσπάθεια και έθεσαν ψηλά τον πήχη του προγράμματος για την τρέχουσα χρονιά. Ο στόχος που τέθηκε για το 2016 ήταν να τριπλασιαστούν οι ~8.500 πιστοποιημένες CSF μπάλες που παρήχθησαν το 2015.Τον ίδιο ενθουσιασμό εκδήλωσαν για το πρόγραμμα και οι τοπικοί αντιπρόσωποι διεθνών οίκων εμπορίας βαμβακιού, οι οποίοι εμπορεύθηκαν τις πρώτες παραγόμενες ποσότητες πιστοποιημένου βαμβακιού μέσα από το πρόγραμμα CSF.nΗ πραγματική ενθάρρυνση για το πρόγραμμα, ωστόσο, προέρχεται από τους ίδιους τους βαμβακοπαραγωγούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αφού όπως οι ίδιοι δηλώνουν: «Tο πρόγραμμα CSF θέτει έναν στόχο και δίνει μια προοπτική στην παραγωγή μας».Οι φετινές συνεργασίες επεκτείνονται σε πέντε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, καθώς στους συνεργάτες «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ», «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ» και «ΒΙΟΛΑΡ» προστίθενται φέτος η «Ε.Α.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και η «Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.».nΦορέας υλοποίησης του προγράμματος παραμένει η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ και φορέας έλεγχου της όλης διαδικασίας η Q-CERT.Η δεύτερη και καθοριστική χρονιά του προγράμματος αναμένουμε να επιφέρει την απαραίτητη και ικανοποιητική ποσότητα παραγόμενου προϊόντος, ώστε το τελικό προϊόν CSF/Greek Cotton να αναγνωριστεί στην αγορά βαμβακιού ως ένα νέο, ποιοτικά διαφοροποιημένο, ελληνικό και επώνυμο προϊόν!Επιπλέον για τη φετινή χρονιά, παράλληλα με το πρόγραμμα CSF, η Bayer θα διερευνήσει τη δυνατότητα παραγόμενης αξίας στην αλυσίδα της μεταποίησης του ελληνικού βαμβακιού, μέσα από τη συνεργασία της με τοπικές επιχειρήσεις νηματοποίησης, κλωστοϋφαντουργίας και κατασκευής ενδυμάτων.nΣτόχος και όραμα του προγράμματος CSF παραμένει η μεγιστοποίηση οφέλους για τον Έλληνα βαμβακοπαραγωγό, μέσα από συνέργιες με την αλυσίδα μεταποίησης και την εφαρμογή παραγωγικής διαδικασίας που θα είναι βασισμένη σε καινοτόμα και ευρέως αποδεκτά πρωτόκολλα βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, έτσι όπως απαιτούν οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&ID=98917