ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSF- (Certified Sustainable Fiber Max)

Date: 
Τρίτη, 8 September 2015

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως Τεχνικός Σύμβουλος στο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η Bayer CropScience από τον Απρίλιο του 2015, που έχει αντικείμενο την εθελοντική πιστοποίηση παραγωγών βάμβακος που καλλιεργούν βαμβάκι ποικιλιών Fiber Max βάση του ιδιωτικού πρωτοκόλλου «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές». Στελέχη της εταιρείας θα αναπτύξουν το ανωτέρω πρωτόκολλο, θα το εφαρμόσουν και θα συντονίσουν την εφαρμογή του σε συνεργασία με βαμβακοπαραγωγούς και τρία από τα σημαντικότερα εκκοκκιστήρια στην Ελλάδα, τα «Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε.» στην Κομοτηνή, την «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε.» στα Φάρσαλα και την «Bιολάρ Α.Ε.» στη Λάρισα. Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω συνεργασία των δύο εταιρειών και το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για το CSF (Certified Sustainable FiberMax): http://www.certifiedfibermax.gr