ΜΕΤΡΟ 214.1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ».

Author: 
http://www.opekepe.gr/
Date: 
Τετάρτη, 7 January 2015

Στις 9/12/2014 ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι άνοιξε και είναι διαθέσιμο στους φορείς υλοποίησης (ΔΑΟΚ) το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη διαδικασία πληρωμών του μέτρου 214 «Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» Δράση 1.1. Βιολογική Γεωργία προκειμένου να δημιουργηθούν οι παρτίδες πληρωμής και να αποσταλούν φάκελοι στην υπηρεσία μας για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους της δράσης Βιολογική Γεωργία και στις 31/12 2014 ξεκίνησε η πληρωμή για το ΜΕΤΡΟ 214.1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ».