Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO3

Το πρότυπο AGRO 3 έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.). Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Χοιρινού κρέατος ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας.

Για την σήμανση ποιότητας του χοιρινού κρέατος απαιτείται η κάλυψη των απαιτήσεων της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την Εφαρμογή και Πιστοποίηση των Προτύπων AGRO 3 και η πιστοποίηση όλων των ενδιάμεσων σταδίων παραγωγής με τα πρότυπα (ανά στάδιο):

  • AGRO 3-1, Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας
  • AGRO 3-2, Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Προτύπου AGRO 3:

  • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας
  • Διασφάλιση ποιότητας του παραγόμενου χοιρινού κρέατος
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο παραγόμενο χοιρινό κρέας
  • Κατάκτηση εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού
  • Διαφήμιση της επιχείρησης