Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας AGRO 4

Το πρότυπο AGRO 4 έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.). Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των παραγομένων ψαριών (λαβράκι, τσιπούρα).

Το πρότυπο AGRO 4-1: Προδιαγραφή Παραγωγής - Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντος, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας ασφαλή προϊόντα.

Το πρότυπο AGRO 4-2: Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Συσκευασίας, περιγράφει τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούν οι εγκαταστάσεις διαλογής, συσκευασίας και αποθήκευσης των παραγόμενων ψαριών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή τους.

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Προτύπου AGRO 4:

  • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας
  • Διασφάλιση ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πιστοποιημένων προϊόντων
  • Κατάκτηση εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού
  • Διαφήμιση της επιχείρησης