Συνεργασίες

 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 • ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
 • ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
 • ΕΦΕΤ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΟΠΕΓΕΠ. – AGROCERT
 • ΟΠΕΚΕΠΕ
 • ΕUREP - GLOBALGAP
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ