Πρωτογενής Τομέας

Συνεχής πληροφόρηση και διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής (ICM), ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM).