ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής βαμβακιού...

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής μήλου - αχλαδιού...

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής τομάτας υπαίθρου (βιομηχανικής / επιτραπέζιας) ...

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής ...

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του βόειου κρέατος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής ...

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ήταν υπεργολάβος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE EcoPest με τίτλο: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή των Αρχών της Ορθολογικής...