ΝΕΑ

Όπως ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ παρατείνεται για ένα χρόνο το τρέχον καθεστώς, για τους γεωργούς, σε ότι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή την ενίσχυση μέσω δικαιωμάτων, καθώς και το ποιοτικό παρακράτημα για το σιτάρι, το λάδι, τα αιγοπρόβατα και τις αγελάδες (άρθρο 68). «Οι γεωργοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι για το 2013

Στις 9/12/2014 ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι άνοιξε και είναι διαθέσιμο στους φορείς υλοποίησης (ΔΑΟΚ) το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη διαδικασία πληρωμών του μέτρου 214 «Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» Δράση 1.1. Βιολογική Γεωργία προκειμένου να δημιουργηθούν οι παρτίδες

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως Τεχνικός Σύμβουλος στο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η Bayer CropScience από τον Απρίλιο του 2015, που έχει αντικείμενο την εθελοντική πιστοποίηση παραγωγών βάμβακος που καλλιεργούν βαμβάκι ποικιλιών Fiber Max βάση του ιδιωτικού πρωτοκόλλου «Πιστοποιημένης παραγωγής

Το καινοτόμο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» της Bayer συνεχίζει δυναμικά τη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του.nόπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας οι μέχρι στιγμής συνεργάτες εκδήλωσαν τον ενθουσιασμό τους για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Θρακικά Εκκοκιστήρια και ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer υλοποιούν το πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» ("Certified Sustainable Fibermax") στην περιοχή μας, στοχεύοντας στην παραγωγή πιστοποιημένου βαμβακιού, που θα φέρει

Στα πλαίσια του προγράμματος «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις στους παραγωγούς...

Σε εξέλιξη από τις 15/9/16 είναι η συγκομιδή βάμβακος στα αγροτεμάχια παραγωγών που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα CSF (Certified Sustainable FiberMax) «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» της Bayer (Τομέας Επιστήμης Γεωργίας).