ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

 • Μεμονωμένοι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων
 • Ομάδες παραγωγών αγροτικών προϊόντων
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών
 • Συσκευαστήρια νωπών προϊόντων
 • Εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων
 • Χυμοποιεία
 • Ελαιουργεία, ελαιοτριβεία και μονάδες τυποποίησης ελαίων και ελιάς
 • Οινοποιεία
 • Αλευρόμυλοι και μονάδες τυποποίησης αλεύρων
 • Μονάδες ζωοτροφών
 • Εκκοκκιστήρια βάμβακος και κλωστοϋφαντουργεία
 • Σφαγεία και τυποποιητήρια κρέατος καθώς και παρασκευασμάτων αυτού
 • Τυροκομεία
 • Φούρνοι
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Εταιρείες παραγωγής γευμάτων ("Catering")
 • Αλυσίδες τροφίμων (Super Markets)
 • Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
 • Καταστήματα και παραγωγοί βιολογικών προϊόντων
 • Ξενοδοχεία
 • Aλλες επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων