ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ- ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής βαμβακιού
Προϋπολογισμός: 1.539.000
Ανάδοχος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, PLANNING GROUP Ε.Π.Ε.

Το έργο υλοποιήθηκε σε πέντε αντιπροσωπευτικές για την καλλιέργεια περιοχές της χώρας:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Βοιωτία 7.594,10 66
Λάρισα 7.133,35 84
Καρδίτσα 7.141,54 120
Σέρρες 6.963,14 66
Έβρος 6.478,20 70
ΣΥΝΟΛΟ 35.310,33 406