ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής τομάτας υπαίθρου (βιομηχανικής / επιτραπέζιας)
Προϋπολογισμός: 460.000
Ανάδοχος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Το έργο υλοποιείται σε τέσσερις αντιπροσωπευτικές για την καλλιέργεια περιοχές της χώρας:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Χανιά 319 60
Ιεράπετρα 244,1 38
Πρέβεζα 204 30
Σύρος 47,68 15
ΣΥΝΟΛΟ 814,78 143