ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής μήλου - αχλαδιού
Προϋπολογισμός: 445.000
Ανάδοχος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., ΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Το έργο υλοποιήθηκε σε τέσσερις αντιπροσωπευτικές για την καλλιέργεια περιοχές της χώρας:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Λάρισα (Αγία) 1.803,20 90
Λάρισα (Τύρναβος) 613,75 13
Μαγνησία (Ζαγορά) 2.497 164
Ημαθία (Νάουσα) 1.628,22 115
ΣΥΝΟΛΟ 6.542,17 382