Εταιρεία

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που έχουν συνάφεια και σχέση με τον αγροδιατροφικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του. Αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες σήμερα εταιρίες συμβούλων, προσφέροντας

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΕΦΕΤ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι στελέχη με μεγάλη γνώση και εμπειρία στους τομείς δράσης της, τα οποία πλαισιώνονται από προσωπικό με υψηλή επαγγελματική ευσυνειδησία και εξειδικευμένες γνώσεις. Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας είναι σήμερα 9 άτομα