ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Συνεχής πληροφόρηση και διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής (ICM), ολοκληρωμένης...

Συνεχής πληροφόρηση και διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP), ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP), εθνικής και κοινοτικής...