ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ

Τα βιολογικά προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίες του ΄90. Η εξέλιξη της βιολογικής...

Είναι ένα Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος που έχει σαν στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπηρεσιών και προϊόντων χωρίς να επηρεάζεται...

To HACCP Codex Alimentarius είναι διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του είναι...