ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» έχει ως στόχο να βοηθάει τον παραγωγό στη βελτίωση της θέσης του σε σχέση με τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης που βρίσκουν εφαρμογή στην εκμετάλλευσή του μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας , για τα οποία ο «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» έχει πιστοποιηθεί και εγκριθεί από τον αρμόδιο οργανισμό ρου ΥΠΑΑ&Τ, AGROCERT.