Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι στελέχη με μεγάλη γνώση και εμπειρία στους τομείς δράσης της, τα οποία πλαισιώνονται από προσωπικό με υψηλή επαγγελματική ευσυνειδησία και εξειδικευμένες γνώσεις. Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας είναι σήμερα 9 άτομα και παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει και το γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο των συνεργατών της.

Στην εταιρία συμμετέχουν επίσης ως εταίροι 17 πετυχημένοι επαγγελματίες γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, κτηνίατροι και οικονομολόγοι, με επιστημονική επάρκεια και σημαντική εμπειρία στον αγροπεριβαλλοντικό σχεδιασμό και τις αντίστοιχες εφαρμογές του, στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Μια τέτοιας μορφής συγκρότηση της εταιρίας εξασφαλίζει:

  • Πανελλαδική εμβέλεια και πλήρη γεωγραφική κάλυψη.
  • Κλαδική και τομεακή κάλυψη και διεπιστημονική αντιμετώπιση των θεμάτων.
  • Μεγάλες οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες υποστήριξης.