ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 426/2012 της Επιτροπής για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ΠΟΠ)], η συγκομιδή του ελαιοκάρπου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε δεκτή σήμερα, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, την εισήγηση της μελέτης για την επέκταση της γεωγραφικής ζώνης της Ελιάς Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «Καλαμάτα» σε όμορες

Η εταιρία Αειφορική Α.Ε, στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της και με στόχο την κατά το δυνατόν κάλυψη ολόκληρου του ελλαδικού γεωγραφικού χώρου, προχώρησε στην ίδρυση νέου γραφείου στη νότια Ελλάδα. Το νέο γραφείο, έχοντας την υποστήριξη όλου

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσίευση της Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβλέποντας το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με τις αγροτικές