Συνεργασία της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Gaia Επιχειρείν στην υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του βαμβακιού

Date: 
Δευτέρα, 12 October 2020

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και την Αειφορική Α.Ε., υλοποιεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο ως προς τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα της περιοχής, το οποίο έχει ως στόχο την υιοθέτηση έξυπνων πρακτικών στην καλλιέργεια του βαμβακιού στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης – Πέλλας. Στο πλαίσιο του έργου, του οποίου τον ευρύτερο συντονισμό έχει αναλάβει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, έχει αναπτυχθεί δίκτυο, σε συνολική έκταση 44 στρεμμάτων, που αποτελείται από 3 τηλεμετρικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς και 2 πολυαισθητήρες μέτρησης εδαφικών παραμέτρων, με σκοπό την καταγραφή των απαραίτητων ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων, τα οποία συλλέγει η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ. Τα εν λόγω δεδομένα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του βαμβακιού, προσαρμοσμένες στις μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί και δίκτυο ευφυούς φυτοπροστασίας, αποτελούμενο από 18 παγίδες για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, τους κυριότερους εχθρούς της συγκεκριμένης καλλιέργειας, ενώ στο προσεχές διάστημα δρομολογείται και η ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων άρδευσης.