Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε."

Η εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ιδρυτικό μέλος της εταιρείας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.".

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία με αντικείμενο την ποιοτική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στον Αγροτικό τομέα.

Έχοντας εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες Gaiasense (http://www.gaiasense.gr/) και τις υποδομές ευφυούς γεωργίας, βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός εθνικής εμβέλειας δικτύου συνεργατών, ικανών να παρέχουν τις υπηρεσίες της εταιρείας σε τρίτους.

Η δημιουργία ενός δικτύου παραγωγών και συμβούλων σε όλη την Ελλάδα, πρόκειται να διευκολύνει τη διάχυση της γεωργικής γνώσης και καινοτομίας με την καθολική εφαρμογή εξειδικευμένων συμβουλών από αυτούς που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους οι αγρότες, μέσω υγιών βιώσιμων παραγωγικών συνεταιρισμών, οι γεωτεχνικοί, μέσω των σπουδαιότερων γραφείων παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα και η τεχνολογία, με την πρωτοπόρα στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων εταιρία πληροφορικής, την ΝEUROPUBLIC.

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση και τις υπηρεσίες της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://agrotomi.gr/