Πρότυπα AGRO 3-3, 3-4 (χοίρειο κρέας ποιότητας)

  • ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
  • ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε