Πρότυπα AGRO 3-1, 3-2 (χοίρειο κρέας ποιότητας)

 • ΕΦ ΕΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • Γ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε.
 • ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Α.Ε.
 • ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
 • ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
 • ΑΦΟΙ Ι. ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ
 • ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΘΗΝΑ Ο.Ε.
 • Α. ΠΛΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
 • ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε.
 • Γ. ΑΡΚΟΥΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.