ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

 • Μεμονωμένοι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων
 • Ομάδες παραγωγών νωπών οπωροκηπευτικών
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών
 • Συσκευαστήρια νωπών προϊόντων
 • Ελαιουργεία, ελαιοτριβεία και μονάδες τυποποίησης ελιάς
 • Τυροκομεία
 • Οινοποιεία
 • Αλευρόμυλοι
 • Μονάδες ζωοτροφών
 • Εκκοκκιστήρια βάμβακος και κλωστοϋφαντουργεία
 • Τυποποιητήρια κρέατος και παρασκευασμάτων αυτού
 • Εταιρείες παραγωγής γευμάτων ("Catering")
 • Αλυσίδες τροφίμων (Super Markets)
 • Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
 • Καταστήματα και παραγωγοί βιολογικών προϊόντων
 • Aλλες επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων