Δευτερογενής Τομέας

Συνεχής πληροφόρηση και διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP), ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP), εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων.